INICI              

 

Certificació ISO
Certificació Promic GMP+
Certificació Sueros y Derivados GMP+
Establiment alimentació animal
Rse
Memòria Rse
Certificació PIME INNOVADORA Promic
Certificació PIME INNOVADORA Sueros y Derivados

Inscrita des del 1987 al registre d'indústries agràries com a fabricant de premescles per a pinsos compostos, l'any 1994 l'empresa obté, de la Junta de subproductes del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, l'autorització per a l'activitat de valorització de subproductes alimentaris per a la seva posterior utilització en alimentació animal. L'any 2014 abandona la gestió de subproductes per dedicar-se a la valorització de productes i subproductes alimentaris destinats a l'alimentació animal.

En el marc d'aquestes activitats, amb la intenció de millorar els nostres productes i serveis, durant el segon semestre del 2002, vam instaurar un Sistema de Qualitat basat en la norma ISO 9001:2000 i vam obtenir la Certificació de Bureau Veritas Quality International España, SA.

 

Des de l'any 2007 també som gestors autoritzats SANDACH, per a la gestió de productes d'origen animal.

Disposem de transportistes autoritzats per per la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya, que fan les recollides dels subproductes.

Promic, S.A i Sueros y Derivados, S.L.U. són membres de la plataforma Sedex des d'abril del 2012. Ambdues empreses han estat auditades per Bureau Veritas Certification complint favorablement els 4 pilars de l'auditoría SMETA:

  • Normatives Laborals
  • Prevenció de Riscos Laborals
  • Medi Ambient
  • Ètica Comercial