INICI              
 
 
 
 

L'equip humà estÓ format per 100 persones, d'entre les quals, un 40% es dediquen al control de processos.

Amb formació superior com a veterinaris, químics, enginyers agrònoms i altres especialitats, garantim que tots els processos es realitzen en conformitat amb les normatives europees vigents i amb total traçabilitat.

El Departament de Producció i Control de Qualitat compta amb el seu propi laboratori químic i microbiològic, inscrit al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya, on es porta a terme la catalogació i anàlisi de tots els productes rebuts, així com el control dels productes semielaborats i finals.