Història

L'any 1958

Es crea PROMIC per part dels Senyors MANEL SITJÀ i MARIO CASANY. Som pioners en el reciclatge de matèries tradicionalment no valoritzades: subproductes del procés de producció d'aliments per humans que són recuperats per a l'elaboració de matèries primeres per a l'alimentació animal.

L'any 1984

Es desenvolupa la recollida, reciclatge i valorització dels productes que avui composen la Farina de Galeta.

L'any 2006

Continuant amb el mateix esperit innovador, vam donar un nou salt qualitatiu i vam iniciar el processat, caracterització, homogeneïtzació i estabilització de subproductes líquids per a l'alimentació de ramaderia porcina.

L'any 2009

Promic adquireix l'empresa SUEROS y DERIVADOS continuant amb la seva activitat de reciclatge de productes líquids, però aplicant un nou procés productiu d'assecat obtenint un nou producte acabat: un derivat làctic en pols per a les primeres edats.

L'any 2010

Es constitueix l'empresa AMBIPROMIC Portugal, dedicada al reciclatge de productes de panificació. En aquest moment PROMIC passa a anomenar-se PROMIC GROUP.

L'any 2012

Continuant amb l’estratègia d’expansió iniciada dos anys abans, Promic i l'empresa francesa Akiolis, creen APEVAL, empresa que està ubicada al nord-oest de França. Des de juliol de 2013, compta amb una planta de gestió de subproductes alimentaris d'origen vegetal per a la seva transformació en matèria primera per a pinsos, similar a les plantes que ja tenim a Espanya i Portugal. D'aquesta manera, cobrim una part molt important de tot el sud-oest europeu. L'any 2016 Promic compra la participació d'Akiolis passant a controlar el 100% del capital de la societat.

 

L'estratègia del grup d'empreses és continuar essent pioners des del punt de vista tènic, per a la valorització dels productes actuals, i mantenir-nos com a líders industrials en el reciclatge de productes alimentaris. Així mateix, es continua amb la recerca de nous productes, sempre en el marc agroalimentari.

Adreça

Ctra. C-17z, Km 72.5,
08508 Les Masies de Voltregà
(Barcelona) Espanya

+34 938 502 727

Comparteix el contingut