R+D+i

2005-2008

PROMIC va realitzar el projecte titulat "Disseny de nous productes estabilitzats en líquid per a l'alimentació porcina", el qual ha estat finançat pel Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de la Secretaria d'Indústria de la Generalitat de Catalunya (RDITSIND06-1 - 0706) i el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat (IDI-20060136).

2006-2007

SUEROS Y DERIVADOS mène le Projet "USINE DE RECYCLAGE DE PRODUIT LAITIER" qui a été financé par le  Centre pour le Développement Technologique Industriel (CDTI) du Ministère de l'Industrie, de l'Economie et de la Compétitivité(IDI-20070169).

2010-2012

SUEROS Y DERIVADOS va realitzar el projecte en cooperació titulat "Estudi sobre matèries primeres alternatives en nutrició animal" (EMANA), el qual va ser cofinançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Operatiu d'R + D + i per i per al benefici de les empreses - Fons Tecnològic (IDI-20100923).

2012-2013

PROMIC va realitzar el projecte en cooperació titulat "Subproductes d'ou i formatge per a alimentació animal (2/2)", el qual ha estat finançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat (IDI- 20.120.481).

2013-2015

SUEROS Y DERIVADOS va realitzar el projecte titulat "ELIMINACIÓ DE REACCIONS MAILLARD AL ASSECAT de subproductes LACTIS", el qual va ser cofinançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER ) mitjançant el Programa Operatiu d'R + D + i per i per al benefici de les empreses - Fons Tecnològic (IDI-20131061).

2015

PROMIC està realitzant el projecte en cooperació titulat "Desenvolupament d'una estratègia competitiva per a la millora de la sostenibilitat de la cadena agroalimentària i l'ús eficient dels recursos naturals (2/7)", el qual ha estat finançat pel Centre per al Desenvolupament tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat en el marc del Programa Estratègic CENT (IDI-20150588).

2015-2017

SUEROS Y DERIVADOS, està liderant l'execució del projecte en cooperació titulat "Valorització de llevats per a l'alimentació d'aus" (ITC-20.151.041). Aquest projecte té com a objectiu valorització de llevats procedents de la indústria cervesera i de panificació per a l'alimentació de gallines ponedores i pollastres. L'execució del projecte li ha permès, com a principals resultats, el desenvolupament d'un procés industrial per a la creació d'un nou ingredient basat en llevats per a alimentació animal, caracteritzat nutricionalment i avaluat en les espècies destinació gràcies als estudis realitzats per les altres dues empreses constituents de l'agrupació. El projecte s'està desenvolupant amb ajuda del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri d'Indústria, Economia i Competitivitat, i cofinançada per la Unió Europea (Fons FEDER) a través del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent (2014-2020). CONVOCATÒRIA FEDER INNTERCONECTA 2015.

2021

PROMIC S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética Optimización energética proceso deshidratación de excedentes y subproductos alimentarios (secador nº 1) cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética que consiste en la optimización energética en la fase de tratamiento térmico de la materia prima mediante trómel de intercambio térmico. Concretamente, se mejorará el comportamiento del equipo numero 1 a partir de unas mejoras del mismo. Estas mejoras consisten en sustituir la tecnología en el sistema de tracción y extracción forzada del aire/gases de salida. Se ha requerido la colaboración de los mejores fabricantes de equipamiento del sector, que nos aportarán grandes ahorros energéticos y medioambientales en el proceso. Gracias al proyecto se ahorran 131,19 teps anuales.

2022

PROMIC S.A. ha recibido una ayuda para su proyecto de ahorro y eficiencia energética Optimització energètica del procés de deshidratatge d'excedents i subproductes alimentaris mitjançant trómel d'intercanvi tèrmic nº 3 cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), coordinada por IDAE y gestionada por las autonomías, con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con el objetivo de conseguir una economía más limpia y sostenible. Se ha elaborado un proyecto de ahorro y eficiencia energética que consiste en la optimización energética en la fase de tratamiento térmico de la materia prima mediante trómel de intercambio térmico. Concretamente, se ha mejorado el comportamiento del equipo número 3 a partir de unas mejoras del mismo. Estas mejoras consisten en sustituir la tecnología en el sistema de tracción y extracción forzada del aire/gases de salida. Se ha requerido la colaboración de los mejores fabricantes de equipamiento del sector, que han aportado grandes ahorros energéticos y medioambientales en el proceso. Gracias al proyecto se ahorran 131,19 teps anuales.

2022

SUEROS Y DERIVADOS, S.L., ha realizado el proyecto titulado: “NUEVO SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN DE SUBPRODUCTOS LACTEADOS PARA SU APROVECHAMIENTO EN ALIMENTACIÓN ANIMAL” (LACTICFEED), con número de expediente IDI-20190373, y apoyado por el Ministerio de Ciencia de Ciencia e Innovación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), mediante la concesión de una ayuda parcialmente reembolsable de hasta 365.451,39 €, y un presupuesto total aceptado de 429.942,81 €. Esta ayuda está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa operativo pluriregional de crecimiento inteligente (CRIN).

Adreça

Ctra. C-17z, Km 72.5,
08508 Les Masies de Voltregà
(Barcelona) Espanya

+34 938 502 727

Comparteix el contingut