Política de privacitat

Data d’última actualització: 09 de Febrer de 2022.

 

1. RESPONSABLE DEL TRATACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la pàgina web http://www.promic.es (d’ara endavant, la “Pàgina Web”) és PROMIC, S.A. (d’ara endavant, “Promic”), amb domicili social a la carretera C-17z, km 72,5 (08508) Masies de Voltregà, número de telèfon de contacte +34 938 502 727 i correu electrònic promic@promic.es.

 

2. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la Pàgina Web.

El tractament de dades personals que Promic pot realitzar des d'altres pàgines web, aplicacions o xarxes socials de tercers, a les quals es poden accedir a través de la Pàgina Web, no es regularan per aquesta política de privacitat.

Promic es reserva el dret de modificar la present política de privacitat segons el seu propi criteri, o motivada per un canvi legal, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Pàgina Web després dels canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

 

3. DADES PERSONALS

Promic recollirà exclusivament aquelles dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i es compromet a mantenir-les actualitzades, sent l'únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

 

4. FINALITATS DEL TRATACTAMENT

Les dades personals rebudes a través de ls Pàgina Web es tractaran per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 

5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas de d’haver sigut prestat en les següents finalitats:

L'usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà l'execució d'un contracte, en cas d'haver estat prestat en les finalitats següents:

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari per poder subscriure i executar el contracte entre Promic i els seus clients.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d'una obligació legal, en cas d'haver estat prestat en les finalitats següents:

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè Promic pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

 

6. DESTINATARIS

Promic no realitzarà cessions a tercers, excepte en cas d'obligació legal i a tercers contractats.

Promic pot precisar realitzar transferències internacionals de dades a proveïdors ubicats a països que no disposen de normativa equivalent a l'europea per al tractament de dades personals, aquesta contractació es realitzaria amb el compliment previ de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privacitat dels usuaris. Per a més informació, contacteu amb Promic a promic@promic.es.

 

7. TERMINIS DE CONSERVACIÓ.

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre aquest no es revoqui. Els currículums vitae es conservaran durant un termini màxim de 2 anys, per raó de possibles futurs processos de selecció de Promic, sempre que prèviament l'usuari no revoqui el consentiment prestat.

Si la base jurídica del tractament consisteix en l’execució d’un contracte o en el compliment d’una obligació legal, les dades seran conservades durant el termini necessari per la seva finalitat.

No obstant això, les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a Promic segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

 

8. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les vostres dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del seu document de identitat, al domicili postal de Promic, S.A., carretera C-17z, km 72,5 (08508) Masies de Voltregà, o bé al correu electrònic promic@promic.es.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les vostres dades podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l'autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es)

Adreça

Ctra. C-17z, Km 72.5,
08508 Les Masies de Voltregà
(Barcelona) Espanya

+34 938 502 727

Comparteix el contingut